E Pfron 2 – www.pfron.org.pl

Każdy z tych linków jest przeznaczony do E Pfron 2 i możesz łatwo uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie. Udostępniliśmy również przydatne i pełne informacji strony internetowe, na których można znaleźć więcej informacji.

1. System e-PFRON2 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób …

https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/system-e-pfron2/

System e-PFRON2 jest oprogramowaniem służącym do składania deklaracji i informacji przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego przez …

2. Aktualności e-PFRON2

https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/aktualnosci-e-pfron2/

Do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób …

3. Instrukcja obsługi Systemu e-PFRON2

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/z/1449_zal_8_-_pkt_1_5_Instrukcja_dla_pracodawcy.pdf

Korzystający. Osoba pracująca w Systemie e-PFRON2, tj. Administrator, Użytkownik i Pracownik, zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Numer w rejestrze PFRON. Nadany …

4. Instrukcja obsługi Systemu e-PFRON2

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Wplaty_obowiazkowe/ePFRON2/ePFRON2-instrukcja_obslugi_dla_pracodawcy.pdf

14 lut 2020 — 00X0000X0). Uwaga: Pracodawca, który ma numer w rejestrze PFRON nie dokonuje zgłoszenia Pracodawcy – korzysta z Systemu e-PFRON2 lub …

5. PODRĘCZNIK OBSŁUGI SYSTEMU e-PFRON2 DLA …

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Wplaty_obowiazkowe/ePFRON2/2022_rok/e-PFRON2_Instrukcja_obslugi_Systemu_-_2022.01.31.pdf

1 lut 2022 — Uwaga: Pracodawca, który ma numer w rejestrze PFRON nie dokonuje zgłoszenia Pracodawcy – korzysta z Systemu e-PFRON2 lub zgłasza Administratora …

6. e-PFRON2 – Kontakt – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób …

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/e-pfron2-kontakt/

21 paź 2013 — W razie problemów z obsługą Systemu e-PFRON2 możecie Państwo korzystać ze wsparcia pracowników Departamentu ds.

7. Kontakt – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób …

https://www.pfron.org.pl/kontakt/

1 – Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS lub KRUS oraz systemu SODiR · 2 – Obsługa deklaracji i wpłat obowiązkowych oraz systemu e-PFRON.

8. e-PFRON2 Instrukcja obsługi dla Operatora

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/z/1450_zal_8_-_pkt_1_6_Instrukcja_dla_operatora.pdf

e-PFRON2. Instrukcja obsługi dla Operatora … 2 PODSTAWY KORZYSTANIA Z SYSTEMU . … Numer w Rejestrze PFRON – numer identyfikujący Pracodawcę w PFRON, …

9. e-PFRON2 Dokumentacja powykonawcza systemu

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/z/1445_zal_8_-_pkt_1_1_Dokumentacja_powykonwacza.pdf

do wymiany informacji między systemem e-PFRON2 oraz NEO. 3. Instrukcje obsługi. Dla Pracodawcy, Operatora, Administratora. 4. Dokumentacja. PostgreSQL.

10. e-PFRON2 – Certyfikaty

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/e-pfron2-certyfikaty/

15 paź 2013 — Pracodawcy w Systemie e-PFRON2 podpisują dokumenty podpisem elektronicznym. Do złożenia podpisu niezbędne jest posiadanie ważnego …

11. PFRON – SYSTEM OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ i REFUNDACJI

https://sod.pfron.org.pl/

Funkcje SODiR, sposób wypełniania dokumentu, prezentacja podpowiedzi kontekstowych, sygnalizacji błędów przy wypełnianiu dokumentu nie uległ zmianie. 2. Wnioski …

12. e-PFRON2 – Adres e-mail i telefon

https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/e-pfron2-adres-e-mail-i-telefon/

14 paź 2013 — e-PFRON2 – Adres e-mail i telefon. Puste pola w formularzach deklaracji i informacji – adres mail i telefon. Pracodawcy w składanych …

13. Instrukcja obsługi Systemu e-PFRON2

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/dokumenty/WWO/e-PFRON2_IOS_v1084.pdf

e-PFRON2. Instrukcja Obsługi Systemu. Wersja Instrukcji: 1.0.8.3. Wersja Systemu e-PFRON2: 1.0.11. Data aktualizacji Instrukcji: 01.10.2013 …

Często Zadawane Pytania

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON 2022?

Szczegóły aktualności – PFRON

Od stycznia 2022 roku możliwe jest składanie w całej Polsce wniosków on-line o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.


Co to jest e-PFRON2?

System ePFRON2 lub System – oprogramowanie informatyczne wspierające obsługę procesów związanych ze składaniem, przez Pracodawców, deklaracji, informacji oraz innych dokumentów, poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego.


Kogo nie wlicza się do PFRON?

nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej; będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy; nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego; przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.
Podsumowując, logowanie jest ważnym krokiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji online. Poświęcając czas na logowanie, podejmujesz niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich informacji. Więc następnym razem, gdy będziesz miał zamiar zalogować się na swojej ulubionej stronie internetowej, pamiętaj, aby poświęcić chwilę na zalogowanie się i zabezpieczyć swoje informacje.

Ten post został ostatnio zaktualizowany przez JULIA 30 listopada 2022 r.

Dodaj komentarz